Navrhování je tvůrčí činnost, architektura vzniká při intenzivním hledání Kvality. Upřednostňuji hledání odpovědí pomocí tužkových kreseb a modelů. Architektura může být uměním. Důležitý je dialog mezi klientem a architektem. Cílem je spokojenost obou.

Jsme architektonická kancelář. Máme zkušenosti s navrhováním interiérů, výstav a expozic, novostaveb, rekonstrukcí a přestaveb, regulačních plánů i územních celků. Projektům se věnujeme kompletně od návrhu ve fázi studie, přes dokumentace pro územní a stavební řízení včetně projednání, dále dokumentace pro provedení stavby až po autorské dozory. Spolupracujeme se soukromými investory, státní správou a institucemi řízenými státem.

Ing. arch. MgA. Jan Žalský
autorizovaný architekt
číslo autorizace: ČKA 03 547

životopis
2012 - nyní
Architektonická kancelář Žalský architekt
2013 - 2015
Asistent na Škole architektury Akademie výtvarných umění v Praze
2004 - 2012
Architektonická kancelář Pinkas Žalský architekti
2006
Autorizovaný architekt České komory architektů
2005
Škola architektury na Akademii výtvarných umění v Praze
2002
Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze