Rodinný dům v Dolním Hanychově

Autor:
Jan Žalský
Místo:
Liberec - Dolní Hanychov, Česká republika
Datum:
2013

Pokusy navázat při situování nového domu na směry okolní zástavby postupně ztroskotaly. Pro dům v takové situaci se nezdají být rozhodující. Proto jsme navrhli dům s vědomou absencí vazeb na tyto směry. Dům svou geometrií nemá být dalším přírůstkem do různorodé mozaiky rodinných domů okolo, ale svou podstatou navazuje na doplňkové stavby rodinných domů: altány, kůlny, zahradní domky, ale třeba i bazény. Dům je jakýmsi volně položeným oblázkem v zahradě za rodinnými domy. Neváže se na rodinné domy, nespolupodílí se na charakteru ulice, je pouze doplňkem zahrady.

Konkrétní tvar rodinného domu reaguje na hranice pozemků, respektive požadované odstupové vzdálenosti od hranic pozemků i inženýrských sítí, orientaci ke světovým stranám a výhledy do krajiny. Obrys domu je tvořen celkem jedenácti na sebe navazujícími kruhovými výsečemi. Objekt je přízemní a má plochou střechu. Rodinný dům sdružuje pod jednou střechou pobytovou část, kryté stání pro dvě auta, sklad zahradního nářadí (nábytku) i pobytovou terasu. Nedochází tedy k rozdrobenosti a sekundárnímu zahlcování plochy pozemků. Kromě úzké linky přístupové cesty zůstane všechna nezastavěná plocha volná. Bude zatravněna, někde osazena keři, jinde ovocnými stromy.