Rodinný dům v Dolních Chabrech

Autor:
Jan Žalský
Spolupráce:
Martin Rusina
Místo:
Praha – Dolní Chabry, Česká republika
Datum:
2012

Rodinný dům zaujímá nárožní polohu v nové zástavbě v lokalitě u Rybníčku v Dolních Chabrech. Parcela o velikosti cca 1000 m2 je jednou z 22 nových parcel v lokalitě při severním okraji této části Prahy. Na nárožní parcelu jsou platným územním rozhodnutím kladeny nemalé požadavky – maximální odstupová vzdálenost od ulice Do Rybníčku, minimální odstupová vzdálenost od nové komunikace procházející územím při jižní straně parcely, hranice nezastavitelného území dané biokoridorem, která zasahuje do parcely na severu a pak prostorová omezení. Na výsledný půdorysný zalomený tvar domu měla tato omezení zásadní vliv. Stejně jako orientace ke světovým stranám a výrazné vlastnosti místa – výhled severozápadním směrem na protější svah a remízkový les a svah lemujícím jižní a východní hranu parcely.

Tři horizontální desky (z toho jedna zalomená) jsou podepřeny fragmenty stěn. Podlahová a stropní desky jsou z monolitického železobetonu. Obvodové stěny jsou z keramického zdiva. Vnitřní dělící stěny jsou z vápenopískových cihel. Všechny vnitřní stěny jsou i stěny nosné. Horizontální desky se propisují na fasádu. Vnější povrchy stěn podepírající tyto desky jsou opatřeny omítkou s velmi hrubou zrnitostí.