Činžovní dům na Žižkově

Autor:
Jan Žalský, Alexandra Prymusová
Spolupráce:
Vít Podráský, Bedřich Slaměník
Místo:
Krásova ulice, Praha - Žižkov, Česká republika
Datum:
2014

Původní dochovaná projektová dokumentace činžovního domu pochází z roku 1898. Dům vyniká přísně racionálním vnitřním uspořádáním. Dalo by se říci, že uvnitř není metr čtvereční nadbytečný. Z dnešního pohledu se zdá být určitým nadstandardem jen uliční fasáda ztvárněná v klasicistním duchu. Dvorní fasáda je pak opět čistě utilitární, bez ozdob.

Navržené úpravy respektují historickou hodnotu domu, kterou je vnitřní uspořádání a obě fasády řešené v duchu přelomu 19. a 20. století. Navazujeme na původní racionální čistotu vnitřního uspořádání. Návrh v podstatě obsahuje jen odstranění nekvalitních stavebních nánosů pocházejících z 2. pol. 20. století, tedy vyčištění až na původní vnitřní prostorové uspořádání. Současný stav uliční fasády vyžaduje nejen opravu. Noblesa, která je zřejmá z původních plánů, se pomalu vytrácí. Současná tvarová degradace parteru je odstrašující. Návrh respektuje dochované kvalitní prvky a remodeluje tak celý uliční parter včetně otvorů. Navržené otvory v bosáži přebírají tvarosloví z původních plánů. V rámci rekonstrukce dochází také nově k využití podkroví prosvětleného vikýři.