Rodinný dům v Čáslavi

Autor:
Jan Žalský, Mojmír Pukl
Místo:
Čáslav, Česká republika
Datum:
2012
Média:

Pozemek je v nově rozparcelované části obytného okrsku města Čáslavi, který navazuje na původní zástavbu rodinných a řadových domů se zahrádkami. Nové území je na jihu ohraničeno ochranným pásmem elektrického vedení. To je lemováno cestou a za ní už jsou jen pole. Pohled z parcely se tímto směrem otevírá do krajiny až k horizontu. Terén je rovinatý mírně se svažující k jihu s řádkou vzrostlých stromů na jižním okraji.

Nový objekt je přízemní, má členitý půdorys, navržen jako sepětí části servisní a obytné. Vstup i vjezd je přes zpevněnou plochu z příjezdové cesty. Umístění v západní polovině parcely nechává většinu pozemku volnou zahradě k obývání. Dům se otvírá na všechny strany. Hlavní fasádou se obytného křídlo otáčí přímo na jih do hloubky zahrady. Orientace ke světovým stranám pak uvnitř domu vytváří různé charaktery denního osvětlení. Před letním sluncem místnosti chrání hluboký přesah střechy, ale tak aby se nebránilo slunečním paprskům v zimě. Další sezonní přistínění je možné opadavými dřevinami, stromy, keři a popínavkami.